1,140 rows sorted by unit_count_municipality_helsinki

View and edit SQL

Suggested facets: level, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila, last_modified_time (date)

id children name_fi name_sv name_en service_reference last_modified_time level parent keywords related_services period_enabled root unit_count_municipality_helsinki ▼ unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
3 [] Asumisen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för boendeärenden Electronic housing services and forms 74 2018-08-07T14:00:21.236014+03:00 2 2 {} 0 1400   1                     1                                            
11 [] Opiskelija-asunnot Studentbostäder Student housing 484 2018-08-07T14:00:21.287386+03:00 3 8 {} 0 1400   1                                           1                      
28 [29] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:21.313217+03:00 2 1 {} 0 1400   1                                                   1              
29 [] Ympäristölautakunta Miljövårdsnämnden Environment committee 824 2018-08-07T14:00:21.318211+03:00 3 28 {} 0 1400   1                                                   1              
33 [] Jätteenkäsittelykeskus Avfallshanteringscentral Waste treatment centre 234 2018-08-07T14:00:21.773147+03:00 2 31 {} 0 1400   1                                           1                      
37 [] Energiajäte Energiavfall Energy waste 145 2018-08-07T14:00:21.805057+03:00 3 34 {} 0 1400   1                                                   1              
100 [] Ympäristön sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för miljöärenden Electronic services and forms related to environmental matters 826 2018-08-07T14:00:21.554721+03:00 2 1 {} 0 1400   1                     1                                            
111 [] Terveystarkastaja Hälsoinspektör Health inspector 705 2018-08-07T14:00:21.618445+03:00 3 103 {} 0 1400   2                                           1       1              
113 [] Tupakkalain valvonta Tillsyn av tobakslagen Tobacco Act supervision 719 2018-08-07T14:00:21.625158+03:00 3 103 {} 0 1400   2                                           1       1              
128 [] Elinkeinopalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för näringslivsservicen Electronic services and forms related to business services 135 2018-08-07T14:00:30.039148+03:00 2 122 {} 0 1401   1                     1                                            
138 [] Liike- ja toimistotonttien vuokraus ja myynti Arrendering och försäljning av affärs- och kontorstomter Leasing and selling of commercial and office plots 394 2018-08-07T14:00:30.106922+03:00 3 134 {} 0 1401   2                                           1       1              
139 [] Maa-alueiden vuokraus ja myynti Uthyrning och försäljning av markområden Selling or renting land areas 419 2018-08-07T14:00:30.113920+03:00 3 134 {} 0 1401   17                                                   17              
145 [] Tapahtumamarkkinointi Evenemangsmarknadsföring Event marketing 688 2018-08-07T14:00:30.151217+03:00 3 141 {} 0 1401   2                                                   2              
154 [] Nuorisotilat Ungdomsgårdar Youth facilities 803 2018-08-07T14:00:30.213017+03:00 4 149 {} 0 1401   17                                           16             1        
186 [] Kuulutukset Kungörelser Public announcements 358 2018-08-07T14:00:30.500246+03:00 2 171 {} 0 1401   2                                           1       1              
218 [] Ulkoinen tarkastus Extern revision External auditing 177 2018-08-07T14:00:30.714388+03:00 3 216 {} 0 1401   1                                           1                      
219 [220] Tuet ja avustukset Understöd och bidrag Grants and benefits 715 2018-08-07T14:00:30.723645+03:00 2 171 {} 0 1401   3                                                   2     1        
220 [] Avustusten sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för bidragsärenden Electronic services and forms related to benefits 87 2018-08-07T14:00:30.732707+03:00 3 219 {} 0 1401   1                                                   1              
223 [] Asiakaspalvelu Kundtjänst Customer services 64 2018-08-07T14:00:22.006084+03:00 3 222 {} 0 1400   3                                           1       1     1        
228 [] Liikenteen ohjaus, liikennevalot Trafikstyrning, trafikljus Traffic control, traffic lights 396+397 2018-10-24T23:30:05.577987+03:00 4 226 {} 0 1400   2                                           1       1              
229 [] Nimistönsuunnittelu Namnplanering Nomenclature planning 466 2018-08-07T14:00:22.045496+03:00 3 222 {} 0 1400   2                                           1       1              
232 [] Energia-avustukset energiunderstöd energy grants 144 2018-08-07T14:00:22.065643+03:00 3 231 {} 0 1400   1                                           1                      
235 [] Hankepalvelut Projekttjänster Project services 185 2018-08-07T14:00:22.084046+03:00 4 233 {} 0 1400   3                                                   3              
241 [] Kiinteistönmuodostus Fastighetsbildning Property formation 304 2018-08-07T14:00:22.116719+03:00 3 231 {} 0 1400   5                                           1       4              
242 [] Kiinteistörekisteri Fastighetsregister Real estate register 305 2018-08-07T14:00:22.123611+03:00 3 231 {} 0 1400   4                                           1       3              
243 [] Korjausavustukset ja -lainat Reparationsunderstöd och -lån Renovation grants and loans 332 2018-08-07T14:00:22.130199+03:00 3 231 {} 0 1400   2                                           1       1              
250 [] Liike- ja toimistotonttien vuokraus ja myynti Arrendering och försäljning av affärs- och kontorstomter Leasing and selling of commercial and office plots 394 2018-08-07T14:00:22.168975+03:00 4 245 {} 0 1400   2                                           1       1              
251 [] Maa-alueiden vuokraus ja myynti Uthyrning och försäljning av markområden Selling or renting land areas 419 2018-08-07T14:00:22.176075+03:00 4 245 {} 0 1400   17                                                   17              
253 [] Nuohous Sotning Chimney sweeping 467 2018-08-07T14:00:22.189946+03:00 3 231 {} 0 1400   1                                           1                      
263 [] Nuorisotilat Ungdomsgårdar Youth facilities 803 2018-08-07T14:00:22.252638+03:00 5 258 {} 0 1400   17                                           16             1        
281 [] Jatkuva valvonta Kontinuerlig tillsyn Continuous monitoring 562 2018-08-07T14:00:22.381961+03:00 4 279 {} 0 1400   1                                           1                      
283 [] Rakennusrasitteet Byggnadsservitut Building easements 559 2018-08-07T14:00:22.397931+03:00 4 279 {} 0 1400   1                                           1                      
286 [] Rakentamisen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter i byggärenden Electronic services and forms related to construction 565 2018-08-07T14:00:22.418594+03:00 3 270 {} 0 1400   2                     1                     1                      
289 [] Kaupungin toimitilojen suunnittelu Planering av stadens lokaliteter Planning city premises 266 2018-08-07T14:00:22.438154+03:00 4 287 {} 0 1400   1                                           1                      
308 [] Asemakaava-arkisto Detaljplanearkiv Town plan archive 60 2018-08-07T14:00:24.662512+03:00 3 307 {} 0 1402   1                                                         1        
310 [] Kiinteistörekisteri Fastighetsregister Real estate register 305 2018-08-07T14:00:24.676288+03:00 3 307 {} 0 1402   4                                           1       3              
351 [] Kulttuuripalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för kulturtjänster Electronic services and forms related to cultural services 346 2018-08-07T14:00:22.590770+03:00 2 343 {} 0 1403   2                     1                             1              
356 [] Kurssitoiminta Kursverksamhet Courses 356 2018-08-07T14:00:22.623521+03:00 3 352 {} 0 1403   4                                           4                      
376 [] Biljardi Biljard Billiards 126 2018-08-07T14:00:22.918484+03:00 3 368 {} 0 1403   16                                           13       3              
391 [] Futsal Futsal Futsal 170 2018-08-07T14:00:22.944059+03:00 3 368 {} 0 1403   1                                                   1              
396 [] Jalkapallo Fotboll Football 203 2018-08-07T14:00:22.956950+03:00 3 368 {} 0 1403   2                                                   2              
404 [] Kerhotoiminta Klubbverksamhet Club activities 289 2018-08-07T14:00:22.983998+03:00 3 368 {} 0 1403   22                                           14       7     1        
409 [] Kokkikerho Kockklubb Cook club 325 2018-08-07T14:00:22.999540+03:00 3 368 {} 0 1403   4                                                   4              
415 [] Kuntosali Gym Gym 349 2018-08-07T14:00:23.013463+03:00 3 368 {} 0 1403   11                                           1       10              
424 [] Lautapelit Brädspel Board games 387 2018-08-07T14:00:23.039435+03:00 3 368 {} 0 1403   14                                           13       1              
429 [] Liikunta Idrott Sports 399 2018-08-07T14:00:23.053156+03:00 3 368 {} 0 1403   10                                           9       1              
454 [] Pöytäfutis Bordfotboll Table football 554 2018-08-07T14:00:23.125546+03:00 3 368 {} 0 1403   11                                           10       1              
455 [] Pöytäjääkiekko Bordshockey Table hockey 555 2018-08-07T14:00:23.132016+03:00 3 368 {} 0 1403   4                                           3       1              
470 [] Sähly Innebandy Floorball 670 2018-08-07T14:00:23.157134+03:00 3 368 {} 0 1403   1                                                   1              
473 [] Tanssi Dans Dance 685 2018-08-07T14:00:23.163347+03:00 3 368 {} 0 1403   3                                           2       1              
480 [] Tyttökerho / tyttöryhmät Flickklubb / flickgrupper Girls' club / Girl groups 722 2018-08-07T14:00:23.175639+03:00 3 368 {} 0 1403   2                                                   2              
504 [] Ruoka - ja cateringpalvelut Catering Catering 587 2018-08-07T14:00:22.784722+03:00 2 343 {} 0 1403   4                                           2       2              
510 [] Nuorisotilat Ungdomsgårdar Youth facilities 803 2018-08-07T14:00:22.836894+03:00 3 505 {} 0 1403   17                                           16             1        
515 [] Joukkoliikennepysäkit Kollektivtrafikens hållplatser Public transport stops 209 2018-08-07T14:00:25.015254+03:00 3 513 {} 0 1402   3                                           1             2        
523 [] Liikenteen ohjaus, liikennevalot Trafikstyrning, trafikljus Traffic control, traffic lights 396+397 2018-10-24T23:30:06.706293+03:00 3 521 {} 0 1402   2                                           1       1              
557 [] Ravirata Travbana Horse racing track 578 2018-08-07T14:00:23.257255+03:00 4 553 {} 0 1403   1                                           1                      
560 [] Ampumarata Skjutbana Open-air shooting range 54 2018-08-07T14:00:23.293024+03:00 4 559 {} 0 1403   1                                           1                      
561 [] Ampumaurheilukeskus Sportskyttecentrum Shooting sports centre 55 2018-08-07T14:00:23.299465+03:00 4 559 {} 0 1403   1       1                                                          
562 [] Jousiammuntamaastorata Terrängbana för bågskytte. Field archery course 212 2018-08-07T14:00:23.305715+03:00 4 559 {} 0 1403   1                                           1                      
573 [] Kiipeilykallio Klätterberg Climbing rock 306 2018-08-07T14:00:23.375633+03:00 4 572 {} 0 1403   4                                           1       3              
585 [] Maastopyöräilyreitti Mountainbikeled Cross-country biking route 425 2018-08-07T14:00:23.448007+03:00 4 577 {} 0 1403   1                                                   1              
586 [] Melontareitti Paddlingsled Canoe route 434 2018-08-07T14:00:23.454892+03:00 4 577 {} 0 1403   1                                                   1              
593 [] Ampumahiihdon harjoittelualue Träningsområde för skidskytte Training area for biathlon 52 2018-08-07T14:00:23.502563+03:00 4 592 {} 0 1403   1       1                                                          
594 [] Ampumahiihtokeskus Skidskyttecentrum Biathlon centre 53 2018-08-07T14:00:23.509751+03:00 4 592 {} 0 1403   1                                           1                      
596 [] Kilpahiihtokeskus Skidtävlingscentrum Ski competition centre 307 2018-08-07T14:00:23.524927+03:00 4 592 {} 0 1403   3                                           1       2              
597 [600] Suunnistusalueet Orienteringsområden Orienteering areas   2018-08-07T14:00:23.531981+03:00 3 558 {} 0 1403   1                                                   1              
600 [] Suunnistusalue Orienteringsområde Orienteering area 666 2018-08-07T14:00:23.551634+03:00 4 597 {} 0 1403   1                                                   1              
647 [] Liikuntapuisto Idrottspark Sports park 401 2018-08-07T14:00:23.890605+03:00 4 646 {} 0 1403   7                                           3       2     2        
668 [] Jokamies- ja rallicross -rata Allemans- och rallycrossbana Everyman racing and rallycross track 208 2018-08-07T14:00:24.052754+03:00 4 667 {} 0 1403   1                                                   1              
674 [] Moottoriurheilukeskus Centrum för motorsport Motor sports centre 450 2018-08-07T14:00:24.095559+03:00 4 667 {} 0 1403   1                                                   1              
691 [] Kylpylä Badinrättning Spa 361 2018-08-07T14:00:24.210042+03:00 4 690 {} 0 1403   2                                           1       1              
697 [] Laavu, kota tai kammi Vindskydd eller kåta Lean-to, goahti (Lapp tent shelter) or 'kammi' earth lodge 365 2018-08-07T14:00:24.250943+03:00 4 695 {} 0 1403   4                                                   3   1          
703 [] Tupa Stuga Hut 721 2018-08-07T14:00:24.296823+03:00 4 695 {} 0 1403   2                                           1           1          
716 [] Virkistysmetsä Friluftsskog Recreational forest 791 2018-08-07T14:00:24.380867+03:00 4 706 {} 0 1403   1                     1                                            
779 [] Oikeusaputoimistot Rättshjälpsbyråerna Legal aid offices 476 2018-08-07T14:00:30.939138+03:00 3 769 {} 0 1401   2                                           1       1              
786 [] Ikääntyvien neuvonta Rådgivning för åldringar Information and advice for elderly people 199 2018-08-07T14:00:27.716150+03:00 2 784 {} 0 783   4                                           2       2              
790 [] Lastensuojelun perhehoito Familjevård inom barnskyddet Domestic care for child welfare 381 2018-08-07T14:00:27.746492+03:00 2 787 {} 0 783   5                                           2       3              
792 [] Lapsiperheiden sosiaaliohjaus Socialhandledning för barnfamiljer Social care work for families with children 373 2018-08-07T14:00:27.759985+03:00 2 791 {} 0 783   17                                                   16     1        
795 [] Lapsiperheiden lomatoiminta Semesterverksamhet för barnfamiljer Vacation activities for families with children 372 2018-08-07T14:00:27.784058+03:00 2 791 {} 0 783   1                                                         1        
796 [] Perheoikeudelliset palvelut Familjerättsliga tjänster Services for family law 505 2018-08-07T14:00:27.790684+03:00 2 791 {} 0 783   1                                                   1              
801 [] Vammaispalvelun sosiaaliohjaus Socialhandledning inom handikappservice Services for the disabled, social care work 751 2018-08-07T14:00:27.822488+03:00 2 798 {} 0 783   33       1                                           32              
802 [] Vammaispalvelun päivätoiminta Dagverksamhet inom handikappservicen Service for the disabled, daytime activities 750 2018-08-07T14:00:27.829187+03:00 2 798 {} 0 783   10                                           1       9              
804 [] Vammaispalvelun tulkkipalvelu Tolktjänster inom handikappservicen Services for the disabled, interpretation services 754 2018-08-07T14:00:27.842330+03:00 2 798 {} 0 783   6                                           2       4              
812 [] Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaus Socialhandledning inom omsorger om utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, social care work 279 2018-08-07T14:00:27.893701+03:00 2 810 {} 0 783   1                                                         1        
816 [] Kehitysvammahuollon laitospalvelu Institutionsservice inom vård av utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, institutional service 276 2018-08-07T14:00:27.919212+03:00 2 810 {} 0 783   4                                                   4              
824 [] Vanhusten itsenäinen asuminen Självständigt boende för äldre Independent habitation for the elderly 757 2018-08-07T14:00:27.977916+03:00 2 819 {} 0 783   4                                                   2     2        
828 [] Vanhusten avopalvelutoiminta Öppenserviceverksamhet inom äldre Outpatient service activities for the elderly 756 2018-08-07T14:00:28.002976+03:00 2 819 {} 0 783   1                                           1                      
832 [] Päihdehuollon sosiaaliohjaus Socialhandledning inom missbrukarvården Care for substance abuse, social care work 548 2018-08-07T14:00:28.028451+03:00 2 830 {} 0 783   7                                                   6     1        
849 [] Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Dagverksamhet för klienter inom psykrehabilitering Day activities for mental health rehabilitation clients 441 2018-08-07T14:00:28.144565+03:00 2 845 {} 0 783   1                                                   1              
858 [] Talous- ja velkaneuvonta Ekonomi- och skuldrådgivning Financial and debt counselling 673 2018-08-07T14:00:28.202820+03:00 2 845 {} 0 783   3                                           3                      
859 [] Yhteiset tukipalvelut Gemensamma stödtjänster Shared support services 639 2018-08-07T14:00:28.209104+03:00 1 783 {} 0 783   3                                                   2     1        
866 [] Hallinto Förvaltning Administration 180 2018-08-07T14:00:28.228192+03:00 1 783 {} 0 783   1                                                   1              
877 [] kielikylpy englanti språkbad, engelska language immersion, English 663*292 2018-08-07T14:00:28.303776+03:00 4 870 {} 0 1405   2                                           2                      
972 [] Venäjänkielinen ryhmäperhepäivähoito Gruppfamiljedagvård på ryska Group family day care in Russian 774 2018-08-07T14:00:28.950155+03:00 4 2145 {} 0 1405   1                                           1                      
999 [] Myrkytystietoa Giftinformation Poison information 461 2018-08-07T14:00:29.228018+03:00 1 986 {} 0 986   1                     1                                            
1000 [1001, 1002, 1003] Päivystys Jour Emergency services   2018-08-07T14:00:29.234256+03:00 1 986 {} 0 986   6                                           4       1     1        
1001 [] Aikuisten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka Hälsocentraljour och jourpoliklinik för vuxna Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for adults 43 2018-08-07T14:00:29.242685+03:00 2 1000 {"fi": ["p\u00e4ivystys"]} 0 986   3                                           1       1     1        
1002 [] Lasten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka Hälsocentraljour och jourpoliklinik för barn Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for children 378 2018-10-25T08:00:09.598902+03:00 2 1000 {} 0 986   3                                           1       1     1        
1003 [] Päivystyksen vuodeosastot Vårdavdelningar inom jourverksamheten Emergency care outpatient wards 550 2018-08-07T14:00:29.260759+03:00 2 1000 {} 0 986   4                                           4                      
1006 [] Perhesuunnittelu ja ehkäisyneuvola Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning Family planning and contraception clinic 507 2018-08-07T14:00:29.286660+03:00 2 1004 {} 0 986   5                                           4             1        

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);