1,140 rows sorted by related_services

View and edit SQL

Suggested facets: level, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila, last_modified_time (date)

id children name_fi name_sv name_en service_reference last_modified_time level parent keywords related_services ▼ period_enabled root unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
655 [] Beachvolleykenttä Beachvolleyplan Beach volleyball court 125 2018-08-07T14:00:23.954884+03:00 4 654 {} 0 1403 39 85                                           27       18     1        
376 [] Biljardi Biljard Billiards 126 2018-08-07T14:00:22.918484+03:00 3 368 {} 0 1403   16                                           13       3              
36 [] Bio- ja puutarhajäte Trädgårdsavfall Garden waste 127 2018-08-07T14:00:21.797808+03:00 3 34 {} 0 1400 2 4                                           1       1              
378 [] Bänditoiminta/-tila Bandverksamhet eller bandlokal Band activity or practice space 128 2018-08-07T14:00:22.924860+03:00 3 368 {} 0 1403 2 12                                           5       5              
568 [] Curlingrata Curlingbana Curling sheet 129 2018-08-07T14:00:23.345064+03:00 4 567 {} 0 1403 1 1                                                                  
381 [] Demostudio Demostudio Demo studio 130 2018-08-07T14:00:22.931253+03:00 3 368 {} 0 1403 1 2                                                   1              
775 [] Edunvalvonta Intressebevakning Trusteeship 131 2018-08-07T14:00:30.904881+03:00 3 769 {} 0 1401 1 3                                           2                      
126 [] Elinkeinoasiat Näringslivsfrågor Trade and industry matters 132 2018-08-07T14:00:30.024180+03:00 2 122 {} 0 1401 2 2                                                                  
142 [] Elinkeinomarkkinointi Näringslivmarknadsföring Business marketing 133 2018-08-07T14:00:30.132324+03:00 3 141 {} 0 1401 2 2                                                                  
128 [] Elinkeinopalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för näringslivsservicen Electronic services and forms related to business services 135 2018-08-07T14:00:30.039148+03:00 2 122 {} 0 1401   1                     1                                            
105 [] Elintarvikevalvonta Livsmedelsbevakning Food control 137 2018-08-07T14:00:21.585963+03:00 3 103 {} 0 1400 1 4                                 1         1       1              
353 [] Elokuvateatterit Biografteater Cinemas 138 2018-08-07T14:00:22.603098+03:00 3 352 {} 0 1403 15 21                                           2       4              
106 [] Eläinlääkäripalvelut Veterinärtjänster Vet services 140 2018-08-07T14:00:21.592468+03:00 3 103 {} 0 1400 1 4                                 1         1       1              
107 [] Eläinsuojelu Djurskydd Animal protection 141 2018-08-07T14:00:21.598706+03:00 3 103 {} 0 1400 1 4                                           1       2              
721 [] Eläintarha Högholmens djurgård Helsinki Zoo 142 2018-08-07T14:00:24.428725+03:00 4 719 {} 0 1403 9 9                                                                  
130 [] Eläkkeet Pensioner Pension matters 143 2018-08-07T14:00:30.054750+03:00 2 122 {} 0 1401 4 10       1                                   2       2         1    
232 [] Energia-avustukset energiunderstöd energy grants 144 2018-08-07T14:00:22.065643+03:00 3 231 {} 0 1400   1                                           1                      
37 [] Energiajäte Energiavfall Energy waste 145 2018-08-07T14:00:21.805057+03:00 3 34 {} 0 1400   1                                                   1              
26 [] Energianeuvonta Energirådgivning Energy counselling 146 2018-08-07T14:00:21.749651+03:00 2 24 {} 0 1400 1 1                                                                  
274 [] Energianeuvonta Energirådgivning Energy counselling 146 2018-08-07T14:00:22.341217+03:00 4 272 {} 0 1400 1 1                                                                  
1260 [] Englanninkielinen lukiokoulutus gymnasieutbildning på engelska general upper secondary education in English 148 2018-10-25T08:00:08.503752+03:00 3 1258 {"fi": ["englanti"]} 1 1087 3 5                                           1       1              
1101 [] englanninkielinen opetus undervisning på engelska education in English 149 2018-10-25T08:00:07.601071+03:00 4 1099 {} 1 1087 5 7                                                   2              
1111 [] englanninkielinen opetus undervisning på engelska education in English 150 2018-10-25T08:00:07.642003+03:00 4 1109 {} 1 1087 6 7                                                   1              
905 [911, 906] Englanninkielinen päivähoito Engelskspråkig dagvård Day care in English 151 2018-08-07T14:00:28.480764+03:00 3 869 {} 0 1405 39 62                                           21       1     1        
906 [] päivähoito dagvård day care 151 2018-08-07T14:00:28.486872+03:00 4 905 {} 0 1405 39 62                                           21       1     1        
325 [] Erikoiskirjastot Specialbibliotek Special libraries 155 2018-08-07T14:00:24.829787+03:00 3 324 {"fi": ["kirjastot"]} 0 1402 27 29                                           2                      
346 [] Erikoiskirjastot Specialbibliotek Special libraries 155 2018-08-07T14:00:22.558572+03:00 3 345 {"fi": ["kirjastot"]} 0 1403 27 29                                           2                      
911 [] esiopetus förskoleundervisning pre-primary education 151*160 2018-08-07T14:00:28.512259+03:00 4 905 {} 1 1405 26 39                                           12       1              
903 [] esiopetus förskoleundervisning pre-primary education 58*160 2018-08-07T14:00:28.468345+03:00 4 897 {} 1 1405 1 1                                                                  
919 [] esiopetus förskoleundervisning pre-primary education 164*160 2018-08-07T14:00:28.559368+03:00 4 913 {} 1 1405 2 2                                                                  
913 [919, 914] Espanjankielinen päivähoito Spanskspråkig dagvård Day care in Spanish 164 2018-08-07T14:00:28.527678+03:00 3 869 {} 0 1405 2 2                                                                  
914 [] päivähoito dagvård day care 164 2018-08-07T14:00:28.533814+03:00 4 913 {} 0 1405 2 2                                                                  
554 [] Esteratsastuskenttä Bana för banhoppning Show jumping field 166 2018-08-07T14:00:23.236991+03:00 4 553 {} 0 1403 3 3                                                                  
841 [] Etuuskäsittely Förmånsbehandling Benefit processing 167 2018-08-07T14:00:28.085946+03:00 2 839 {} 0 783 1 2                                           1                      
389 [] Fillari- ja moottoripaja Cykel- och motorverkstad Workshop for bicycles and mopeds 168 2018-08-07T14:00:22.937466+03:00 3 368 {} 0 1403 4 5                                           1                      
578 [] Frisbeegolf-rata Frisbeegolfbana Disc golf course 169 2018-08-07T14:00:23.883764+03:00 4 646 {} 0 1403 8 27                                           10       8     1        
391 [] Futsal Futsal Futsal 170 2018-08-07T14:00:22.944059+03:00 3 368 {} 0 1403   1                                                   1              
1031 [] Fysioterapia Fysioterapi Physiotherapy 172 2018-08-07T14:00:29.505159+03:00 2 1028 {"fi": ["kuntoutus"]} 0 986 11 21                                           4       5     1        
635 [] Golfin harjoitusalue Träningsområde för golf Golf training area 173 2018-08-07T14:00:23.802245+03:00 4 634 {} 0 1403 1 6                                           3       2              
636 [] Golfin harjoitushalli Övningshall för golf Golf training hall 174 2018-08-07T14:00:23.808994+03:00 4 634 {} 0 1403 6 10                                           4                      
637 [] Golfkenttä Golfbana Golf course 175 2018-08-07T14:00:23.815939+03:00 4 634 {} 0 1403 4 16                                           9       3              
217 [] Sisäinen tarkastus Intern revision Internal auditing 176 2018-08-07T14:00:30.706266+03:00 3 216 {} 0 1401 1 2                                           1                      
218 [] Ulkoinen tarkastus Extern revision External auditing 177 2018-08-07T14:00:30.714388+03:00 3 216 {} 0 1401   1                                           1                      
234 [] Hallintopalvelut Förvaltningstjänster Administrative services 178 2020-12-02T12:30:08.656880+02:00 4 233 {} 0 1400 1 1                                                                  
1382 [] Hallinto Förvaltning Administration 179 2018-08-07T14:00:27.693663+03:00 1 1087 {} 0 1087 12 12                                                                  
866 [] Hallinto Förvaltning Administration 180 2018-08-07T14:00:28.228192+03:00 1 783 {} 0 783   1                                                   1              
543 [] Hallintopalvelut Förvaltningstjänster Administrative services 183 2018-08-07T14:00:25.201364+03:00 4 542 {} 0 1402 2 2                                                                  
995 [] Hammashoito Tandvård Dental care 184 2020-03-06T18:32:09.101816+02:00 1 986 {"fi": ["hammasl\u00e4\u00e4k\u00e4ri", "hammass\u00e4rky", "hammashuolto", "hammashoitola"]} 0 986 36 98                                           20       41     1        
235 [] Hankepalvelut Projekttjänster Project services 185 2018-08-07T14:00:22.084046+03:00 4 233 {} 0 1400   3                                                   3              
565 [] Harjoitushyppyrimäki Träningshoppbacke Ski jumping hill for training 186 2018-08-07T14:00:23.324523+03:00 4 564 {} 0 1403 1 1                                                                  
603 [] Harjoitusjäähalli Övningsishall Training ice arena 187 2018-08-07T14:00:23.568317+03:00 4 602 {} 0 1403 10 17                                           5       2              
921 [922] Hepreankielinen päivähoito Hebreiskspråkig dagvård Day care in Hebrew 188 2018-08-07T14:00:28.572081+03:00 3 869 {} 0 1405 1 1                                                                  
922 [] päivähoito dagvård day care 188 2018-08-07T14:00:28.579608+03:00 4 921 {} 0 1405 1 1                                                                  
579 [] Hevosreitti Hästled Horse track 190 2018-08-07T14:00:23.406242+03:00 4 577 {} 0 1403 2 3                                                   1              
583 [] Latu Skidspår Ski track 191 2018-08-07T14:00:23.433650+03:00 4 577 {} 0 1403 45 208       2                         1         39       117   3 1        
595 [] Hiihtomaa Skidland Cross-country ski park 192 2018-08-07T14:00:23.517563+03:00 4 592 {} 0 1403 3 3                                                                  
569 [] Hiihtotunneli Skidtunnel Ski tunnel 194 2018-08-07T14:00:23.351595+03:00 4 567 {} 0 1403 1 1                                                                  
238 [] Hissiprojekti Anskaffning av hissar (gamla höghus) Lift procurement (old residential buildings) 195 2018-08-07T14:00:22.097017+03:00 3 231 {} 0 1400 1 1                                                                  
861 [] Hoitoalan ruokapalvelut Mattjänster inom vårdbranschen Meal services in the care sector 196 2018-08-07T14:00:28.222009+03:00 1 783 {} 0 783 12 12                                                                  
736 [] Hotellit ja majoitus Hotell och logi Hotels and accommodation 197 2018-08-07T14:00:24.492255+03:00 3 718 {} 0 1403 89 115         1               1   1     2       7       13   1          
786 [] Ikääntyvien neuvonta Rådgivning för åldringar Information and advice for elderly people 199 2018-08-07T14:00:27.716150+03:00 2 784 {} 0 783   4                                           2       2              
2146 [] Ikääntyvien neuvonta Rådgivning för åldringar Information and advice for elderly people 199 2018-08-07T14:00:29.136711+03:00 2 988 {} 0 986   4                                           2       2              
2148 [] Ikääntyvien neuvonta Rådgivning för åldringar Information and advice for elderly people 199 2018-08-07T14:00:24.771984+03:00 4 2147 {} 0 1402   4                                           2       2              
224 [] Info- ja näyttelytilat Informations- och utställningslokaler Info and exhibition premises 201 2018-08-07T14:00:22.012371+03:00 3 222 {} 0 1400 2 4                                                   1     1        
315 [] Info- ja näyttelytilat Informations- och utställningslokaler Info and exhibition premises 201 2018-08-07T14:00:24.709417+03:00 3 314 {} 0 1402 2 4                                                   1     1        
395 [] Internet Internet Internet 202 2018-08-07T14:00:22.950721+03:00 3 368 {} 0 1403 2 15                                           13                      
396 [] Jalkapallo Fotboll Football 203 2018-08-07T14:00:22.956950+03:00 3 368 {} 0 1403   2                                                   2              
615 [] Jalkapallohalli Fotbollshall Football hall 204 2018-08-07T14:00:23.650553+03:00 4 614 {} 0 1403 8 18                                           6       3     1        
656 [] Jalkapallostadion Fotbollsstadion Football stadium 205 2018-08-07T14:00:23.964244+03:00 4 654 {} 0 1403 1 4                                           1       1     1        
1040 [] Jalkaterapia Fotvård Podiatry 206 2018-08-07T14:00:29.581915+03:00 2 1028 {} 0 986 7 10                                                   2     1        
321 [] Johtotietopalvelu ja maanalaisten tilojen tietopalvelu Ledningstjänsten och information om underjordiska utrymmen Information service on cabling and underground facilities 207 2018-08-07T14:00:24.801557+03:00 3 320 {} 0 1402 2 6                                           1       3              
668 [] Jokamies- ja rallicross -rata Allemans- och rallycrossbana Everyman racing and rallycross track 208 2018-08-07T14:00:24.052754+03:00 4 667 {} 0 1403   1                                                   1              
515 [] Joukkoliikennepysäkit Kollektivtrafikens hållplatser Public transport stops 209 2018-08-07T14:00:25.015254+03:00 3 513 {} 0 1402   3                                           1             2        
562 [] Jousiammuntamaastorata Terrängbana för bågskytte. Field archery course 212 2018-08-07T14:00:23.305715+03:00 4 559 {} 0 1403   1                                           1                      
563 [] Jousiammuntarata Bågskyttebana Archery range 213 2018-08-07T14:00:23.312216+03:00 4 559 {} 0 1403 6 7                                           1                      
152 [] Juhlatilat Festlokaler Banquet facilities 214 2018-08-07T14:00:30.200626+03:00 4 149 {} 0 1401 218 249       1 1         1   1           1       10       13     3        
261 [] Juhlatilat Festlokaler Banquet facilities 214 2018-08-07T14:00:22.239469+03:00 5 258 {} 0 1400 218 249       1 1         1   1           1       10       13     3        
508 [] Juhlatilat Festlokaler Banquet facilities 214 2018-08-07T14:00:22.820471+03:00 3 505 {} 0 1403 218 249       1 1         1   1           1       10       13     3        
737 [] Juhlatilat Festlokaler Banquet facilities 214 2018-08-07T14:00:24.498919+03:00 3 718 {} 0 1403 218 249       1 1         1   1           1       10       13     3        
131 [] Julkinen notaari Notarius publicus Notary public 215 2018-08-07T14:00:30.061046+03:00 2 122 {} 0 1401 1 2                                           1                      
516 [] Julkisen liikenteen varikot Kollektivtrafikens depåer Public transport depots 216 2018-08-07T14:00:25.022696+03:00 3 513 {} 0 1402 5 9                                                   4              
177 [] Hankintapalvelut Upphandlingstjänster Procurement services 217 2018-08-07T14:00:30.442764+03:00 2 171 {} 0 1401 1 1                                                                  
182 [] Henkilöstöpolitiikka ja -strategia Personalpolitik och -strategi Personnel policy and strategy 220 2018-08-07T14:00:30.473352+03:00 3 180 {} 0 1401 3 3                                                                  
183 [] Henkilöstöravintolat Personalrestaurang Staff restaurants 221 2018-08-07T14:00:30.479735+03:00 3 180 {} 0 1401 23 26                                           2       1              
178 [] Keskitetyt tietotekniikkapalvelut Centraliserade datatekniktjänster Centralised services on information technology 222 2018-08-07T14:00:30.449039+03:00 2 171 {} 0 1401 1 2                                                   1              
176 [] Postipalvelut Posttjänster Postal services 224 2018-08-07T14:00:30.419580+03:00 3 172 {} 0 1401 1 1                                                                  
185 [] Rekrytointi Rekrytering Recruitment 225 2018-08-07T14:00:30.493982+03:00 3 180 {} 0 1401 2 2                                                                  
2001 [] Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Säkerhets- och beredskapsplanering Safety and preparedness planning 226 2018-08-07T14:00:30.429227+03:00 3 172 {} 0 1401 1 1                                                                  
213 [] konserniohjaus koncernstyrning consolidated corporation guidance 227 2018-08-07T14:00:30.685091+03:00 4 209 {} 0 1401 1 1                                                                  
768 [] Järjestötoiminta Organisationsverksamhet Organisational activities 230 2018-08-07T14:00:30.858157+03:00 2 755 {} 0 1401 2 24                                           22                      
399 [] Järjestötoiminta Organisationsverksamhet Organisational activities 231 2018-08-07T14:00:22.963009+03:00 3 368 {} 0 1403 6 8                                                   2              
32 [] Jäteasema Avfallsstation Waste station 232 2018-08-07T14:00:21.766335+03:00 2 31 {} 0 1400 1 2                                                         1        
87 [] Jäteveden puhdistamo Avloppsreningsverk Sewage treatment plant 233 2018-08-07T14:00:21.958557+03:00 2 85 {} 0 1400 1 2                                           1                      
295 [] Jäteveden puhdistamo Avloppsreningsverk Sewage treatment plant 233 2018-08-07T14:00:22.470442+03:00 4 293 {} 0 1400 1 2                                           1                      
33 [] Jätteenkäsittelykeskus Avfallshanteringscentral Waste treatment centre 234 2018-08-07T14:00:21.773147+03:00 2 31 {} 0 1400   1                                           1                      
641 [] Kaukalo Rink Rink 235 2018-08-07T14:00:23.842218+03:00 4 639 {} 0 1403 13 15                                           2                      
225 [] Kaavat ja kaavoitus Planer och planlägging Town plans and zoning 237 2018-08-07T14:00:22.018653+03:00 3 222 {} 0 1400 5 9                                           1       2     1        
61 [] Kahluualtaat Plaskdammer Wading pools 238 2018-08-07T14:00:21.361137+03:00 3 60 {} 0 1400 49 49                                                                  
492 [] Kahluualtaat Plaskdammer Wading pools 238 2018-08-07T14:00:22.690959+03:00 3 491 {} 0 1403 49 49                                                                  
726 [] Kahvila Café Cafe 142*239 2018-08-07T14:00:24.455731+03:00 5 725 {} 0 1403 1 1                                                                  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);