unit_connection: 218083

This data as json

id section_type name_fi www_fi phone contact_person unit www www_sv name_sv name_en www_en name
218083 OTHER_INFO (Viikki, Pihlajamäki, Pihlajisto, Latokartano, Viikinmäki, Pukinmäki, Malmi)       56656