unit: 63311

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
63311 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Toimisto"}, "www": null, "email": "paavali.srk@evl.fi", "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32155     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD UNKNOWN         1   Paavalin seurakunta 0201242-7       Paavalin seurakunta järjestää Lempeää liikuntaa joka tiistai klo 13.45-14.30 osoitteessa Sammatintie 5 (alasali). Ryhmään saavat tulla kaiken ikäiset. Seuraa infoa toiminnasta joko Paavalin seurakunnan fb- tai instagram sivuilta tai Paavalin seurakunnan www-sivuilta ( (8.12 kauden viimeinen ja jatkuu 12.1).     Paavalin seurakunta, senioriliikunta Paavalin seurakunta Sammatintie 5 Sammattivägen 5 Sammatintie 5 https://www.helsinginseurakunnat.fi/paavalinseurakunta.html.stx https://www.helsinginseurakunnat.fi/paavalinseurakunta.html.stx https://www.helsinginseurakunnat.fi/paavalinseurakunta.html.stx                     2020-12-11T14:48:01+02:00 00550   kaikki helsinki 2020-12-11T15:32:23.987564+02:00   [1403] helsinki [2221] [895] {} Point 24.960262 60.197487 Sammatintie 5, 00550 Helsinki         Paavalin seurakunta             Sammatintie 5, 00550 Helsinki           Sammattivägen 5, 00550 Helsingfors