unit: 28937

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
28937 [{"section_type": "SOCIAL_MEDIA_LINK", "name": {"fi": "Aaria Family Facebookissa"}, "www": {"fi": "https://www.facebook.com/AariaFamily/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 8717     d9c872de-54e9-4d76-8910-c8362612edfb 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 OTHER_PRODUCTION_METHOD PRIVATE_ENTERPRISE         1             Ikääntyville tietoa oman elämän suunnitteluun sairauden ja ikääntymisen johdosta liittyvää ohjeistusta.     Aaria Family Oy         https://www.facebook.com/AariaFamily https://www.facebook.com/AariaFamily https://www.facebook.com/AariaFamily   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 441 0783         2013-03-25T18:06:35+02:00   www.hel.fi kaikki   2020-07-09T10:01:31.512489+03:00   [783, 986, 1402] espoo [786, 2146, 2148] [199] {"fi": ["Lauttasaaren palveluverkko", "palveluohjaus"]}                   Riippumatonta neuvontaa ikääntymiseen, hoivaan, terveyteen ja talouteen liittyvissä asioissa.