unit: 15360

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15360 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 90}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "requires_use_of_door_phone_opening_automatically", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "floor_2", "variable": 119}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 87}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 89}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 86}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "floor_1", "variable": 120}, {"value": "floor_3", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 85}, {"value": "false", "variable": 88}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "smooth", "variable": 17}] internal 4422     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Martinkallion koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa oppilaalle turvallisen koulupolun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Koulussa on n. 450 oppilasta.Annamme kestävän kehityksen näkyä arkipäivän toiminnassa. Haluamme kehittää oppilaan tunnesuhdetta luontoon ja sen kautta halua suojella luontoa. Koulumme toiminta pohjaa elämää ja oppimista edistäviin arvoihin. Näitä ovat mm. elämän kunnioitus, rehellisyys, suvaitsevaisuus, kestävä kehitys, vastuuntuntoisuus ja tavoitteellisuus.Opetuksella rakennamme pohjaa elinikäiselle oppimiselle edistämällä oppilaan suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Oppilasta ohjataan hyviin käytöstapoihin sekä huomioimaan se, miten hänen toimintansa vaikuttaa häneen itseensä ja ympäristöönsä.Pidämme tärkeinä yhteistyötaitoja, yhteisöllisyyttä ja yhteisöön sitoutumista sekä itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittymistä. Pyrimme antamaan kouluyhteisön jäsenille vaikuttamismahdollisuuksia heitä itseään koskeviin asioihin. In Martinkallion koulu we all work together, we learn and grow in a safe and supportive atmosphere of joy. We encourage our students and their parents to participate in the planning and development of our school work.Studies and activities in our school is based on values which support life and learning, for example, respect for life, honesty, tolerance, sustainable development, responsibility and goal-orientation.We participate in the Eco-Schools Programme which aims to raise students`awareness of environmental and related sustainable development issues. In Finland, the programme is run under the name Vihreä lippu, Green flag.Our school is also a member of the European Network of Health Promoting Schools. This is based on a social model of health which emphasizes both the entire organization of the schools as well as the individual.   Martinkallion koulu Martinkallion koulu Martinkallio 2 Mårtensberget 2 Martinkallio 2 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Martinkallion_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Martinkallion_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8164 6614   +358 9 8164 6611 tarja.maskuniitty@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02300 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.874558+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087] espoo [1123, 1141, 1134, 1142, 1146, 1165, 1166, 1110, 1100] [662, 661, 121, 119, 108, 35, 34, 33, 15] {"fi": ["yl\u00e4aste", "ala-aste", "koulu"]} Point 24.676743 60.15715 PL 3428, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Martinkallion koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa oppilaalle turvallisen koulupolun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. 1 3       P.O. Box 3428, 02070 ESPOO CITY       3   PB 3428, 02070 ESBO STAD     6 In Martinkallion koulu we all work together, we learn and grow in a safe and supportive atmosphere of joy.