unit: 15359

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15359 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 89}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 88}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 86}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "false", "variable": 85}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "requires_use_of_buzzer_and_is_heavy", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 87}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 90}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 47}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "true", "variable": 42}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "floor_2", "variable": 119}, {"value": "false", "variable": 55}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 41}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 32}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 30}, {"value": "entrance_in_recess_no_canopy", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 45}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}] internal 4421     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Etelä-Tapiolan lukio on kansainvälisesti suuntautunut talous- ja yhteiskuntatieteitä painottava lukio. Työmme on korkeakoulu- ja yliopistosuuntautunutta. Maan kärkitasoa olevat ylioppilaskirjoitustulokset kertovat osaltaan työn laadusta.Etelä-Tapiolan lukio on erinomainen yleislukio, joka antaa valmiudet pyrkiä mihin tahansa jatko-opintoihin. Yhteiskunnallisista asioista ja taloudesta kiinnostunut opiskelija voi painottaa opintojaan talous- ja yhteiskuntatieteellisille aloille tai oikeustieteeseen valitsemalla koulukohtaisia soveltavia kursseja. Etelä-Tapiolan lukio tunnetaan myös kansainvälisistä projekteistaan ja opintomatkoista sekä kestävän kehityksen projekteistaan.Etelä-Tapiolan lukiossa on vuodesta 2009 alkaen toiminut myös erillinen IB-linja, johon otetaan vuosittain 50 opiskelijaa. IB:n opetuskielenä on englanti. The Etelä-Tapiola general upper secondary school (affectionately known as ETIS) is an internationally oriented general upper secondary school with focus on economics and social sciences. Our work is oriented to higher education and university studies. Our national top-level results in the Matriculation Examinations speak for the quality of our education.ETIS provides an excellent general education that equips the student to apply for further education. A student interested in societal issues and economics may weigh his/her curriculum toward these fields or law by choosing relevant school-specific courses. Etelä-Tapiola is also known for its international projects, study trips and its projects on sustainable development. ETIS has hosted a separate IB-programme since 2009. The yearly intake is 50 students. The IB programme is studied in English.   Etelä-Tapiolan lukio Etelä-Tapiolan lukio Ahertajantie 5 Flitarvägen 5 Ahertajantie 5 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Lukiokoulutus/espoon_Lukiot/EtelaTapiolan_lukio http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Lukiokoulutus/espoon_Lukiot/EtelaTapiolan_lukio http://english.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Upper_Secondary_Schools   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 639 4384   +358 9 8163 9103 mikael.sorri@espoo.opit.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02100 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-04T09:30:54.620529+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087] espoo [1274, 1280, 1273, 1281, 1272, 1285, 1286, 1289, 1292, 1284, 1293, 1177, 1259, 1269] [816, 658, 510, 97, 96, 95, 92, 89, 88, 13, 12, 11, 10, 4] {"fi": ["koulu", "Lukio"]} Point 24.794704 60.178974 PL 3234, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Etelä-Tapiolan lukio on kansainvälisesti suuntautunut talous- ja yhteiskuntatieteitä painottava lukio. 2 3     1 P.O. Box 3234, 02070 ESPOO CITY       3   PB 3234, 02070 ESBO STAD     7 The Etelä-Tapiola general upper secondary school (affectionately known as ETIS) is an internationally oriented general upper secondary school.