unit: 15355

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15355 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 5}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 90}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 87}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "floor_2", "variable": 119}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 88}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "next_to_door_on_opening_side", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 85}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 89}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 86}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 83}] internal 4438     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta luokka-asteilla esi-9.Ala- ja yläkoulun luonteva yhteistyö tarjoaa kaikille turvallisen oppimisympäristön ja yhtenäisen koulupolun.Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä.Koulussamme on myös 7 erityisopetuksen pienryhmää autisminkirjon opetusluokkia.Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan.Oppilaita kannustetaan hyvään käyttäytymiseen sekä rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa ja ilmaisutaidolliset kykynsä. Kilonpuiston koulu is a comprehensive school situated near Leppävaara which can be easily reached by public transport. The school offers a safe learning environment and a joint school path for approximate 700 pupils from the first grade to the ninth.Our school has bilingual classes from the first grade to the ninth. The objective is that pupils adopt things in both languages reaching the targets in different subjects in spite of the language in which they study. We have also seven special education classes for autistic children.Kilonpuiston koulu has an emphasis on drama which is implemented in various subjects. There is also a drama-oriented class in Kilonpuisto school to which students can apply in the 6th grade. The drama class studies diverse drama methods through the whole upper school.Pupils are encouraged to use good manners and to be courageous in discovering their own strengths and skills through self-expression.   Kilonpuiston koulu Kilonpuiston koulu Kilonpuisto 5 Kiloparken 5 Kilonpuisto 5 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Kilonpuiston_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Kilonpuiston_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 43 827 1976   +358 50 553 9626 toivo.lahtela@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02610 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.844637+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087] espoo [1123, 1134, 1142, 1146, 1165, 1166, 1110, 1100] [662, 661, 121, 119, 108, 35, 34, 15] {"fi": ["yl\u00e4aste", "koulu"]} Point 24.791323 60.21615 PL 3129, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. 1 2     1 P.O. Box 3129, 02070 ESPOO CITY       2   PB 3129, 02070 ESBO STAD     3 Kilonpuiston koulu is a comprehensive school situated near Leppävaara which can be easily reached by public transport.