unit: 15348

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15348 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 4417     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Opit ihmisestä. Opit elämästä. Opit maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista.Tapiolan lukio on Espoossa toimiva noin 500 opiskelijan ja 35 opettajan oppilaitos, joka tarjoaa laajan sivistyspohjan sekä pitkän kulttuuritradition. Meillä tiede ja taide kohtaavat. Tapiolan lukion koulukiinteistö on viihtyisä uusille pedagogisille mahdollisuuksille rakennettu uudisrakennus luonnonläheisessä ympäristössä erinomaisten liikenneyhteyksen saavutettavissa.Kurssitarjontamme vie kiinnostavalle oppimispolulle, jolta löydät avaimet hyvään tulevaisuuteen.Tapiolan lukiossa on musiikkilinja, yleislinja sekä mahdollisuus opiskella erityispitkää matematiikkaa. You learn about being human. Your learn about life. Your learn about the world. Discuss and ask questions.Tapiola general upper secondary school has about 500 students and 35 teachers. It offers a broad education and a long cultural tradition. With us, science and culture come together. The school is located in natural environment within an excellent commute. The school premises have been renovated for new pedagogical opportunities, and are cosy and enjoyable.Our course selection leads the student on an interesting learning path, which provides keys for an excellent future.Tapiola general upper secondary school has a music programme, a general programme and offers weighted mathematics studies.   Tapiolan lukio Tapiolan lukio Opintie 1 Studievägen 1 Opintie 1 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Lukiokoulutus/espoon_Lukiot/Tapiolan_lukio http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Lukiokoulutus/espoon_Lukiot/Tapiolan_lukio http://english.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Upper_Secondary_Schools   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8163 9071         2015-11-03T12:03:45+02:00 02100 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.795375+02:00   [1087] espoo [1274, 1280, 1273, 1281, 1286, 1287, 1292, 1284, 1293, 1259] [658, 97, 96, 95, 90, 89, 12, 11, 10, 4] {"fi": ["koulu", "Lukio"]} Point 24.803537 60.17928 PL 3236, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Tapiolan lukio on Espoossa toimiva noin 500 opiskelijan ja 35 opettajan oppilaitos, joka tarjoaa laajan sivistyspohjan sekä pitkän kulttuuritradition.           P.O. Box 3236, 02070 ESPOO CITY           PB 3236, 02070 ESBO STAD       Tapiola general upper secondary school has about 500 students and 35 teachers. It offers a broad education and a long cultural tradition.