unit: 15345

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15345 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 57}] internal 4444     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Auroran koulu antaa yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Aurorassa toimii yleisopetuksen luokkien lisäksi pienryhmäluokat (EDY) oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Oppilaita on koulussamme noin 370.Perustehtävämme on tukea oppilaan oppimistyötä monipuolisesti niin, että hän saavuttaa hyvät perustiedot ja -taidot.Perustaitojen lisäksi koulumme tarjoaa monipuolista taideopetusta. Panostamme erityisesti monipuoliseen ilmaisuun, musiikkiin ja liikuntaan. Koulun vahvimpana painotusalueena on lastenkulttuurin tekeminen. Taidetoimintaa harrastetaan perusopetuksen lisäksi mm. siestakerhoissa ja ilmaisupainotteisilla valinnaiskursseilla sekä koulumme vuosittaisissa näytelmä- ja juhlaprojekteissa.Auroran koulussa opiskellaan englannin ja kiinan kieltä jo ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielinä voi opiskella englantia, kiinaa tai ruotsia. We provide basic education for Grades 1-6 and special education classes for children with specific language impairment. There are altogether 370 pupils in our school.Our core mission is to support the children's learning in various ways so that they achieve good basic knowledge and skills.Our special emphasis is on art education and children's culture, including music, sports and all kinds of self-expression. Besides our annual theatre projects, the pupils are offered a wide range of siesta clubs (theatre, band, choir, etc.) and elective subjects to choose from. Our school also actively participates in the "Schools on the Move" national action programme.Our pupils begin their foreign language studies (A1 language) on Grade 1, choosing between English or Chinese. As a second foreign language (A2 language), starting on Grade 4, they can choose from English, Chinese or Swedish.   Auroran koulu Auroran koulu Lippajärventie 44 Klappträskvägen 44 Lippajärventie 44 http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Auroran_koulu http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Auroran_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8164 0485   +358 9 8164 0480 martti.hellstrom@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02940 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-12-21T10:30:52.563505+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1123, 1127, 1135, 1139, 1134, 1146, 1100] [661, 108, 34, 31, 27, 19, 15] {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} Point 24.714699 60.23129 PL 3507, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Auroran koulu antaa yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Yleisopetuksen luokkien lisäksi pienryhmäluokat oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. 2 4       P.O. Box 3507, 02070 ESPOO CITY 1     4   PB 3507, 02070 ESBO STAD     3 General teaching for grades 1-6 and a class of specific language impairment. Altogether, there are 370 pupils in our school.