unit: 15341

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15341 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "elsewhere", "variable": 110}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 34}] internal 4411     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Lähderannan koulu antaa yleisopetusta 1. - 6. luokilla. Koulussa on yhteensä 265 oppilasta.Lähderannan koulussa:- Oppilas on kaiken toiminnan keskiössä.- Jokaisen omat vahvuudet ovat uuden oppimisen perustana. Pyrimme vaalimaan oppimisen iloa!- Käytämme monipuolisia, toiminnallisia menetelmiä opetuksessa ja oppimisessa. Kiinnitämme huomiota oppimisympäristöihin.- Tulevaisuuden taidot, sosiaaliset taidot, oppimaan oppimisen taidot sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan taidot ovat keskeisiä.- Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaiden, henkilökunnan, huoltajien ja muiden toimijoiden kesken.Koulussa annetaan laadukasta perusopetusta. Oppilaiden osallisuus ja toimimalla oppiminen ovat keskeisiä periaatteita. Koulumme on aktiivisesti mukana Liikkuva koulu-projektissa.Oppilailla on mahdollisuus valita A2 -kieleksi saksa 4. luokalta lähtien. Lähderaannan koulu offers basic education in grades 1-6. The school has altogether 265 pupils.In Lähderannan koulu:Pupils are in the centre of all activities.Everyone's own strengths are the basis for learning. We encourage the joy of learning!We use diverse, active methods in teaching and learning. We pay attention to learning environments.Future skills, social skills, learning-to-learn skills and information gathering and maintaining are considered central.We cooperate actively with pupils, personnel, guardians and other cooperation parties.The school offers high-guality basic education. The participation of pupils and learning by doing are considered as central principles. Our school is actively involved in the Schools on the Move (Liikkuva koulu) project.   Lähderannan koulu Lähderannan koulu Lähdesuoni 4 Källådern 4 Lähdesuoni 4 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Lahderannan_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Lahderannan_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8163 6080   +358 9 8163 0422 kirsi.paukku@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02720 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.738867+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "green", "13": "red", "21": "green", "22": "green", "23": "red", "31": "green", "32": "green", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1123, 1141, 1142, 1146, 1100] [661, 108, 35, 33, 15] {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} Point 24.743961 60.2428 PL 72305, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Lähderannan koulu antaa yleisopetusta 1. - 6. luokilla. Koulussa on yhteensä 265 oppilasta. 1 1       P.O. Box 72305, 02070 ESPOO CITY 1     1   PB 72305, 02070 ESBO STAD     3 Lähderaannan koulu offers basic education in grades 1-6. The school has altogether 265 pupils.