unit: 15332

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15332 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 78}] internal 4460     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Postipuun koulu on yhtenäinen peruskoulu Leppävaaran alueella.Koulussa toimivat suomenkieliset alakoululuokat, kaksi valmistavan opetuksen luokkaa ja 9 erityisluokkaa.Oppilaita on kaikkiaan n.312. Koulun toiminnassa painottuvat hyvä perusopetus, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys. Postipuun koulu is a compulsory school in the Leppävaara area. The school consists of Finnish language primary grades, two preparatory classes, and nine special education classes. There are a total of approximately 312 students enrolled. The school curriculum emphasizes good basic education, tolerance, multiculturism, and internationalism.Postipuun koulu is participating in the Erasmus KA2 projectGRITFIS "Divided we fall, together we stand. Improving strategies in European schools and teacher training centres to prevent bullying and discrimination across Europe"   Postipuun koulu Postipuun koulu Ruutikuja 2 Krutgränden 2 Ruutikuja 2 http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Postipuun_koulu http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Postipuun_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8164 4550   +358 9 8164 4550 saija.virtanen@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02650 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.681174+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1123, 1142, 1146, 1100] [661, 108, 35, 15] {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} Point 24.824741 60.2232 PL 3109, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Postipuun koulu on yhtenäinen peruskoulu Leppävaaran alueella. 1 2       P.O. Box 3109, 02070 ESPOO CITY 1     2   PB 3109, 02070 ESBO STAD     2 Postipuun koulu is a compulsory school in the Leppävaara area.