unit: 15330

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15330 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 57}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "0", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 49}] internal 4455     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Koulumme on noin 640 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö. Rastaalassa on 28 perusopetusryhmää. Koulu toimii kolmessa rakennuksessa: Alatalossa työskentelevät luokat 1-2, Keskitalossa kolme pienluokkaa ja Ylätalossa luokat 3-6, esiluokat ja terveydenhoitaja.Alkuopetusluokat tekevät runsaasti yhteistyötä, mm. lukuryhmissä ja yhteisissä tilaisuuksissa.Rastaalan koulussa on 3.-6. luokilla musiikkiluokat, joille pyritään musikaalisuustestauksella 2. luokan kevätlukukaudella. Koulussamme keskitytään perustietojen ja -taitojen oppimiseen. Kasvatustyössä korostamme yhteistyön, hyvän itsetunnon, rehellisyyden ja vastuullisuuden kehittymistä. Rastaalan koulu is a lower comprehensive school, located in Espoo City, about 15 km west of Helsinki, the coastal capital of Finland. The school has an enrollment of approximately 550 pupils (aged 6-13). The teaching staff consists of over 30 teachers more than ten school assistants. The classes work in three different buildings according to different age groups and special needs. These smaller units create a peaceful and happy atmosphere and lots of space for classroom and outdoor activities - the school yard has limits but no fences.Rastaala is well-known for its music classes, but also arts, crafts and sports are very popular and highly appreciated within pupils' interests. In addition to Finnish, all pupils study English as their first foreign language. It is also possible to choose additional languages, French, Spanish or Swedish.Teaching literature and developing the teaching methods of mathematics have been two of the major projects in recent years. By co-ordinating between teachers, parents and the surrounding suburban 'village' the school strives to provide a happy and supportive learning environment where each child can grow and develop to become a valuable member of the society.   Rastaalan koulu Rastaalan koulu Kalasääksenkatu 4 Fiskgjusgatan 4 Kalasääksenkatu 4 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Rastaalan_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Rastaalan_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8163 6532   +358 9 8163 6531 tarja.kuparinen@espoo.fi http://www.espoo.fi/rastaalankoulu 2015-11-03T12:03:45+02:00 02620 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.672969+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1123, 1136, 1141, 1134, 1146, 1100] [661, 108, 34, 33, 28, 15] {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} Point 24.771597 60.233368 PL 3102, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Koulumme on noin 640 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö. Rastaalassa on 28 perusopetusryhmää. 1 1       P.O. Box 3102, 02070 ESPOO CITY 1     1   PB 3102, 02070 ESBO STAD     2 Rastaalan koulu is a lower comprehensive school, located in Espoo City, about 15 km west of Helsinki, the coastal capital of Finland.