unit: 15326

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15326 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 86}, {"value": "floor_2", "variable": 119}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 77}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 89}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 88}, {"value": "true", "variable": 90}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 87}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 85}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "requires_use_of_door_phone_and_is_heavy", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 37}] internal 4463     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Kuitinmäen koulu on yhtenäinen peruskoulu - Kuitinmäen koulu ja Tähtiniityn koulu yhdistyivät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017.Kuitinmäen koulussa on yleisopetuksen, musiikkipainotuksen, kaksikielisen (suomi-englanti) ja luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkia sekä valmistavaa ja pienryhmäopetusta. Oppilaita koulussa on noin 700. Oppilaat tulevat kouluumme pääosin Olarin alueelta, mutta painotettuun opetukseen ja erityisopetukseen tullaan kaikkialta Espoosta.Kuitinmäen koulun tavoitteena on tukea oppilasta hänen kasvussaan myönteiseksi, vastuuntuntoiseksi, työntekoa arvostavaksi ja osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulu pyrkii myös yhteistyössä kotien kanssa kasvattamaan oppilaistaan hyvin käyttäytyviä ja vastuuntuntoisia yhteiskunnan jäseniä, joilla on hyvät tiedot sekä jatko-opintoja että elämää varten. Kuitinmäen koulu and Tähtiniityn koulu have been merged 1.8.2017.The new Kuitinmäen koulu comprises of three different forms of schooling: the Finnish classes, bilingual English classes and special education of mild to moderately handicapped students. Our school is located in Olari, Espoo. Our school hosts 344 students, ranging from 6 to 18 years of age. We value good quality basic education where the students acquire good life skills as well as good skills for learning. We emphasize life skills which include the development of good self-esteem and manners. Our aim is also to create cooperation amongst the students, adults and also the different forms of schools.   Kuitinmäen koulu Kuitinmäen koulu Kuitinkuja 4 Kvisgränden 4 Kuitinkuja 4 http://www.espoo.fi/kuitinmaenkoulu http://www.espoo.fi/kuitinmaenkoulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 43 826 7984   +358 9 8164 3146 ritva.koskinejn@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02210 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.649515+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "green", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087] espoo [1123, 1129, 1122, 1130, 1135, 1141, 1134, 1142, 1146, 1165, 1166, 1173, 1110, 1100] [662, 661, 660, 121, 119, 108, 35, 34, 33, 27, 23, 22, 21, 15] {"fi": ["yl\u00e4aste", "koulu"]} Point 24.726706 60.168247 PL 3321, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Kuitinmäen koulu on yhtenäinen peruskoulu - Kuitinmäen koulu ja Tähtiniityn koulu yhdistyivät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017. 1 2       P.O. Box 3321, 02070 ESPOO CITY       2   PB 3321, 02070 ESBO STAD     7 Kuitinmäen koulu and Tähtiniityn koulu have been merged 1.8.2017.