unit: 15319

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15319 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "is_heavy", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 100}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "ramp_over_6m_long_with_intermediate_landing", "variable": 99}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 98}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 101}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 22}] internal 4494     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Koulumme on 459 oppilaan ja 50 aikuisen monipuolinen ja viihtyisä oppimisympäristö ja työpaikka. Koulussamme on 19 opetusryhmää, joista 1.-2.-luokat toimivat pienten koulussa Laaksolahtitalossa ja 3.-6.-luokat isojen koulussa.Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä päivähoidosta vastaa Jupperin päiväkoti.     Jupperin koulu   Veininkatu 24 Sveinsgatan 24 Veininkatu 24 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Jupperin_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Jupperin_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 46 877 1712         2015-11-03T12:03:45+02:00 02730 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.595283+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1123, 1141, 1142, 1146, 1100] [661, 108, 35, 33, 15] {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} Point 24.76904 60.24573 PL 3110, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Koulumme on 459 oppilaan ja 50 aikuisen monipuolinen ja viihtyisä oppimisympäristö ja työpaikka. 5 10     1 P.O. Box 3110, 02070 ESPOO CITY 1     10   PB 3110, 02070 ESBO STAD     11