unit: 15318

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15318 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 42}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 111}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 47}] internal 4479     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Lintuvaaran koulussa on n. 503 oppilasta luokka-asteilla 1-6. Koulussamme on yleisopetuksen lisäksi musiikkipainotusta vuosiluokilla 3-6, luokkamuotoista erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta. Lukuvuonna 2020-2021 koulun tiloissa opiskelee myös Veräjäpellon ja Leppävaaran koulujen oppilaita.Lintuvaaran koulun suuri peruskorjaus ja laajennus valmistui 7.1.2016. Tällöin alun perin vuonna 1957 rakennettu koulurakennus ja piha-alue peruskorjattiin täysin ja samalla rakennettiin suuri laajennusosa.Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä päivähoidosta vastaa Lintuvaaran päiväkoti.     Lintuvaaran koulu   Lintuparvenpuisto 5b Fågelflocksparken 5b Lintuparvenpuisto 5b http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Lintuvaaran_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Lintuvaaran_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 43 824 6802   +358 9 8163 0413 paula.turkkila@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02660 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-04T15:00:56.938037+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "green", "13": "green", "21": "green", "22": "green", "23": "green", "31": "green", "32": "green", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1123, 1141, 1146, 1100] [661, 108, 33, 15] {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} Point 24.806622 60.238194 PL 66305, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Lintuvaaran koulussa on 503 oppilasta luokka-asteilla 1-6.           P.O. Box 66305, 02070 ESPOO CITY 1         PB 66305, 02070 ESBO STAD     4