unit: 15316

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15316 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "floor_2", "variable": 119}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 87}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 85}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "requires_use_of_door_phone_opening_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 86}, {"value": "true", "variable": 90}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 88}, {"value": "entrance_in_recess_no_canopy", "variable": 36}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 89}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 77}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 22}] internal 4474     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Matinlahden koulu on Matinkylässä sijaitseva alakoulu, joka tarjoaa hyvää yleissivistävää opetusta. Keskeinen tehtävämme on opettaa lapselle lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen ja tiedonhankinnan perustaidot sekä ohjata lasta käyttäytymään luontevasti erilaisissa tilanteissa. Matinlahden koulu pähkinänkuoressa:- luokat 1-6- oppimista kuntouttava luokkamuotoinen erityisopetus- koululaisten lakisääteinen iltapäivätoiminta- oppilaita 507 Matinlahden koulu is the primary school located in Matinkylä. It offers good general education. Our primary mission is both to teach children basic skills in reading, writing, counting and data acquisitioning and to direct them to behave naturally in different situations.Matinlahden koulu in a nutshell:- grades 1-6- special support in the shape of class- statutory afternoon activities- 507 pupils   Matinlahden koulu Matinlahden koulu Aapelinkatu 2-4 Abelsgatan 2-4 Aapelinkatu 2-4 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Matinlahden_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Matinlahden_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8164 3102   +358 9 8164 3101     2015-11-03T12:03:45+02:00 02230 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.572775+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087] espoo [1123, 1130, 1135, 1136, 1134, 1142, 1146, 1100] [661, 108, 35, 34, 28, 27, 23, 15] {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} Point 24.753878 60.15471 PL 3301, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Matinlahden koulu on Matinkylässä sijaitseva alakoulu, joka tarjoaa hyvää yleissivistävää opetusta. 2 3       P.O. Box 3301, 02070 ESPOO CITY       3   PB 3301, 02070 ESBO STAD     6 Matinlahden koulu is the primary school located in Matinkylä. It offers good general education.