unit: 15312

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15312 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 99}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 100}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 101}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "under_10m", "variable": 4}] internal 4514     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Olarin lukiossa toimii yleislukio ja matematiikka- ja luonnontiedelukio.Lukiossamme vallitsee oppimista tukeva ilmapiiri. Innostavat opettajat ja opetusmenetelmät sekä mukavat lukiokaverit takaavat miellyttävän oppimisympäristön, jossa saavutetaan erinomaisia tuloksia. Olarilaiset jatkavat lukion jälkeen nopeasti akateemisiin jatko-opintoihin.Matematiikka- ja luonnontiedelukioon valitaan vuosittain 36 opiskelijaa, joilla on opinnoissaan normaalia enemmän matematiikan ja/tai luonnontieteiden opintoja. Olari general upper secondary school has a general as well as a mathematics and natural sciences -weighted programme.Our school's atmosphere promotes learning. We have encouraging teachers and ways of teaching. Our friendly students as well quarantee that the learning environment is enjoyable, and excellent resuts can be achieved. Olari students most often continue directly to further academic studies. Each year, 36 students are chosen into our mathematics and natural sciences programme. In their syllabi, either mathematics or natural sciences courses are weighted.   Olarin lukio Olarin lukio Olarinniityntie 4 Olarsängsvägen 4 Olarinniityntie 4 http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Lukiokoulutus/Espoon_lukiot/Olarin_lukio http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Lukiokoulutus/Espoon_lukiot/Olarin_lukio http://english.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Upper_Secondary_Schools   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8164 3240   +358 9 8164 3240 olarinlukio@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02210 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.550034+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "green", "23": "green", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1274, 1280, 1273, 1281, 1286, 1289, 1292, 1284, 1293, 1259, 1269] [816, 658, 97, 96, 95, 92, 89, 12, 11, 10, 4] {"fi": ["koulu", "Lukio"]} Point 24.737453 60.180496 PL 3334, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Olarin lukiossa toimii yleislukio ja matematiikka- ja luonnontiedelukio.   2       P.O. Box 3334, 02070 ESPOO CITY 1     2   PB 3334, 02070 ESBO STAD     5 Olari general upper secondary school has a general as well as a mathematics and natural sciences -weighted programme.