unit: 15307

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15307 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 4509     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1               Mattlidens gymnasium is a coeducational Swedish-speaking upper secondary school founded in 1957. The IB Section was initiated in 1990.The school is situated in Matinkylä in Espoo, 15 km west of the centre of Helsinki. It has some 520 students, of whom c. 150 are in the IB section. The school prepares its students for the Finnish Matriculation Examination and the ones in the IB Section for the International Baccalaureate Diploma.The school year runs from mid-August until the end of May or the beginning of June. The school year is comprised of 190 days of instruction.Students apply for the IB programme when they are finishing grade 9 in comprehensive school. The first year in the upper secondary school is a preliminary year preparing for the two IB years. The students follow more or less the same programme as the other first-year students within the national system, but with some exceptions. They have extra courses in higher level Mathematics, Economics and Philosophy. The language of instruction is English.The annual intake of students to the IB section is roughly 50 and the Mother tounges taught are English, Finnish and Swedish.   Mattlidens gymnasium Mattlidens gymnasium Matinsyrjä 1 Mattliden 1 Matinsyrjä 1 http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Gymnasieutbildning/Mattlidens_gymnasium http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Gymnasieutbildning/Mattlidens_gymnasium http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Gymnasieutbildning/Mattlidens_International_IB   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8164 3050         2015-11-03T12:03:45+02:00 02230 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.505420+02:00   [1087] espoo [1260, 1299, 1269, 1301] [816, 598, 148] {"fi": ["ruotsinkielinen lukio", "kansainv\u00e4linen opetus (IB)", "koulu"], "sv": ["gymnasium", "gymnasiets internationella IB-linje", "internationell undervisning (IB)", "svenskt gymnasium"], "en": ["IB section", "international baccalaureate diploma", "international education (IB)"]} Point 24.7511 60.163975           Mattlidens gymnasium                         PB 3340, 02070 ESBO STAD Mattlidens gymnasium är landets största svenskspråkiga gymnasium och det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo. Mattlidens gymnasium är landets största svenskspråkiga gymnasium och det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo. Skolan ligger 12 km väster om Helsingfors centrum intill Västerleden och Ring II. Trafikförbindelserna, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo, Grankulla och Kyrkslätt är goda.För närvarande har skolan ca 520 elever av vilka ca 150 är IB-elever, som studerar för den internationella studentexamen - International Baccalaureate. Övriga elever förbereds för den finländska studentexamen. Båda examina ger allmän högskolebehörighet.Skolan har nysanerade och ändamålsenliga utrymmen. Förutom ordinära undervisningsutrymmen finns bl.a. välutrustade specialsalar för biologi, kemi och fysik, bibliotek med läsesal, inspelningsstudio, två datasalar och specialrum för språk. Alla klassrum är utrustade med ny teknik.Mattlidens gymnasium är känt för sin internationella framtoning. Förutom erbjuder Mattliden även de internationellt erkända språkexamina i franska och tyska och ett mångsidigt utbyte med flera länder i Europa. Skolan erbjuder numera både spanska och ryska som nybörjarspråk.För att de nya ettorna skall känna sig välkomna utbildas varje år en grupp studerande till tutorer som har i uppgift att ta hand om de nya studerandena och arrangera program för lägerskolan som ordnas vid skolstarten   Mattlidens gymnasium is a coeducational Swedish-speaking upper secondary school founded in 1957. The IB Section was initiated in 1990.