unit: 15306

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15306 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 105}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "floor_2", "variable": 108}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 112}] internal 4503     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.esbo.fi/download/noname/%7B08AE844D-6FDE-426A-BE91-B683FC46CE71%7D/93861     Smedsby skola on keskisuuri koulu, jossa on kuusi yksittäistä luokkaa. Se sijaitsee Turunväylän ja Kehä 2:en lähellä, Kauniaisten eteläpuolella. Smedby skolaa ympäröivät metsä ja peltomaa, jotka antavat meille hienot mahdollisuudet luonnon havainnoinnille, sekä ulkoilulle lähiympäristössämme.Koulun viihtyvyyssäännöt:1. Kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja erilaisuuksia, sekä annamme toisillemme työrauhan.2. Kunnioitamme toistemme ja koulun omaisuutta. Siivoamme jälkemme ja pyrimme tekemään ympäristömme viihtyisäksi.3. Meillä ei kiusata. Jokaisella oppilaalla on oikeus viihtyä koulussa. Ketään ei jätetä ulkopuolelle.4. Tervehdimme ja puhumme kohteliaasti toistemme kanssa. Autamme toisiamme.5. Työskentelemme yhdessä ja noudatamme yhteisiä sääntöjämme.     Smedsby skola   Vanha-Stens 5 Gammelstens 5 Vanha-Stens 5 http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Smedsby_skola http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Smedsby_skola http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Smedsby_skola   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8164 3534         2015-11-03T12:03:45+02:00 02750 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-10-26T09:30:57.216668+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1249, 1250, 2057, 2056, 1189] [601, 596, 342] {"fi": ["ruotsinkielinen peruskoulu", "koulu sep\u00e4nkyl\u00e4ss\u00e4", "vuosikurssit 1-6", "iltis", "ruotsinkielinen koulu"], "sv": ["eftermiddagsverksamheten", "eftis", "grundskola", "l\u00e5gstadie", "skola", "svensk skola", "svenskspr\u00e5kig", "skola i smedsby", "\u00e5k 1-6", "\u00e5rskurser 1-6"]} Point 24.743246 60.20017     Smedsby skola     Smedsby skola Smedsby skola on keskisuuri koulu jossa on kuusi yksittäistä luokkaa. Se sijaitsee Turunväylän ja Kehä 2:en lähellä, Kauniaisten eteläpuolella. 3 7   Smedsby skola     1     7   PB 75302, 02070 ESBO STAD Smedsby skola är en medelstor skola med sex enkla klasser. Den är belägen i närheten av Åboleden och Ring 2, söder om Grankulla. Smedsby skola är en medelstor skola med sex enkla klasser. Den är belägen i närheten av Åboleden och Ring 2, söder om Grankulla. Smedsby skola omgärdas av skogs- och åkermark, som ger oss fina möjligheter till naturstudier och friluftsliv i skolans direkta närmiljö.Skolans trivselregler: 1. Vi respekterar varandras åsikter och olikheter och ger varandra arbetsro.2. Vi respekterar varandras och skolans egendom. Vi städar efter oss och jobbar för en trivsam miljö.3. Vi mobbar inte. Varje elev har rätt att trivas i skolan. Ingen lämnas utanför.4. Vi hälsar och talar artigt med varandra. Vi hjälper varandra.5. Vi jobbar tillsammans och följer gemensamma regler. 7