unit: 15305

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15305 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 89}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 85}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 86}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 88}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 87}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "floor_2", "variable": 119}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "floor_3", "variable": 120}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "requires_use_of_door_phone_and_is_heavy", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 90}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}] internal 4502     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Ymmerstan koulu sijaitsee Turun radan varressa, Koivuhovin aseman tuntumassa. Koulussamme opiskelee reilut 400 lasta ensimmäisestä kuudesluokkalaisiin. Luokista viisi on erityisopetuksen ryhmiä. Ymmerstan koulussa opiskellaan englantia jo ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielenä voi opiskella ranskaa neljännestä luokasta lähtien.Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta.Turvallisessa ja innostavassa ympäristössä harjoittelemme yhdessä oppimisen taitoja. Ymmerstan koulu is a primary school with approximately 400 students between the ages of 7 and 12, grades 1-6. As a local neighbourhood school our pupils come from Ymmersta, Tuomarila and Kuurinniitty. We have about 24 teachers and 4 school assistants.We have a strong emphasis on teaching literature and library skills. Ymmersta school has its own curriculum in literature education. The methods are based on cooperative learning. We also function as a Learning Centre for Literature and Library studies.   Ymmerstan koulu Ymmerstan koulu Ristihaantie 5 Korshagavägen 5 Ristihaantie 5 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Ymmerstan_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Ymmerstan_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 43 827 3359   +358 9 8165 6031 monica.eriksson@espoo.fi http://www.ymmerstankoulu.fi 2015-11-03T12:03:45+02:00 02750 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-30T15:31:01.465743+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087] espoo [1123, 1141, 1146, 1100] [661, 108, 33, 15] {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} Point 24.711288 60.20483 PL 75303, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Ymmerstan koulu sijaitsee Turun radan varressa, Koivuhovin aseman tuntumassa. Koulussamme opiskelee reilut 400 lasta ensimmäisestä kuudesluokkalaisiin 3 4       P.O. Box 75303, 02070 ESPOO CITY       4   PB 75303, 02070 ESBO STAD     6 Ymmerstan koulu is a primary school with approximately 400 students between the ages of 7 and 12, grades 1-6.