unit: 15303

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15303 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "no_handrails", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 40}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 49}] internal 4426     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.esbo.fi/download/noname/%7B856C3BE9-8B28-4BE2-8CC4-A8F073A071D1%7D/82816     Bemböle skola sijaitsee Espoon Bembölessä, historiallisen Kuninkaantien ja Turuntien risteyksessä. Koulurakennus on rakennettu 1923 ja on siitä asti toiminut kylän maamerkkinä.Luokat toimivat yhdistettyinä ja koulu painottaa koulukieltä ruotsia, samalla kun kaksikielisten lasten toista kotikieltä tuetaan muodossa suomi äidinkielenä. Kulttuurilla ja perinteillä on itsestäänselvä paikka opetuksessamme. Käsitteet; vastuu, huomioon ottaminen, kohteliaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat myös vahvasti esillä koulun kasvatuksessa.     Bemböle skola   Kuninkaantie 1 Kungsvägen 1 Kuninkaantie 1 http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Bembole_skola_ak_14 http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Bembole_skola_ak_14 http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Bembole_skola_ak_14   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 46 877 1766   +358 43 825 3911     2015-11-03T12:03:45+02:00 02740 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-08-11T16:58:46.644182+03:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1249, 1250, 2057, 2056, 1189] [601, 596, 342] {"fi": ["ruotsinkielinen peruskoulu", "ruotsinkielinen perusopetus 1-4", "iltis", "koulu bemb\u00f6less\u00e4", "ruotsinkielinen koulu", "koulu"], "sv": ["eftermiddagsverksamheten", "eftis", "eftis i bemb\u00f6le", "grundskola", "l\u00e5gstadie", "skola", "skola i bemb\u00f6le", "svensk skola", "svenskspr\u00e5kig", "\u00e5rskurser 1-4"]} Point 24.67823 60.222874     Bemböle skola     Bemböle skola Bemböle skola sijaitsee Espoon Bembölessä, historiallisen Kuninkaantien ja Turuntien risteyksessä. 7 11   Bemböle skola 3   1     11   PB 74304, 02070 ESBO STAD Bemböle skola ligger i Bemböle i Esbo. Skolan ligger i korsningen av den historiska Kungsvägen och Åbovägen. Bemböle skola ligger i Bemböle i Esbo, Finland. Skolan ligger i korsningen av den historiska Kungsvägen och Åbovägen. Skolhuset byggdes år 1923 och har sedan dess varit ett landmärke för byn.Skolan arbetar med sammansatta klasser och satsar mycket på att förstärka skolspråket svenska samtidigt som vi vill stärka den tvåspråkiga elevens andra hemspråk genom modersmålsinriktad finska. Kultur och traditioner har sin givna plats i vår undervisning. Begreppen ansvar, hänsyn, artighet och rättvisa innehar en stark ställning inom skolans fostraridé. 10