unit: 15302

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15302 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 85}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 87}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 54}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 90}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 89}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "floor_-1", "variable": 119}, {"value": "true", "variable": 88}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "true", "variable": 86}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 103}] internal 4425     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Pohjois-Tapiolan koulu on yleissivistävä peruskoulu. Kouluyhteisömme muodostaa monipuolisen kokonaisuuden: yläkoulu, erityisluokat ja samassa rakennuksessa toimiva alakoulu. Koulussa on 5-jaksojärjestelmä. Koululla on oma johtokunta.Pohjois-Tapiolan koulussa on opiskeltu ilmaisutaitoa vuodesta 1962 tasavertaisena muiden oppiaineiden rinnalla. Kaikessa opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa pyrimme edistämään luovuuden kehittämistä ja oppimisen iloa. Erityisesti koulumme painottaa ilmaisutaitoa. Koulussa on ilmaisutaitopainotteinen luokka.Koulussamme on yli 300 oppilasta luokka-asteilla 7-9.Pohjois-Tapiolan koulun opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan Espoon kaupunginhallituksen määrittelemällä tavalla kaupungin hyväksyttyjä arvoja. Näistä koulumme toimintaa ohjaavista arvoista haluamme Pohjois-Tapiolan koulussa korostaa erityisesti suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä kestävää kehitystä. Pohjois-Tapiolan koulu is a general comprehensive school. The school community forms a versatile entity that consists of Middle school and special classes. The school has a five period system. The Middle school and the Upper Secondary school has a shared school board.At the Pohjois-Tapiolan koulu, expression skills has been studied since 1962 as an equal subject among other subjects. In all the teaching and other activities of the school, we strive to promote the development of creativity and the joy of learning. Especially our school emphasizes expression skills. There is an expression-oriented class in the school.Our school has 300 pupils in grades 7-9.   Pohjois-Tapiolan koulu Pohjois-Tapiolan koulu Maarintie 6 Marvägen 6 Maarintie 6 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Ylakoulut/PohjoisTapiolan_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Ylakoulut/PohjoisTapiolan_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 552 1571   +358 50 526 0634 harri.mikkola@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02150 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-04T15:00:56.826915+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087] espoo [1123, 1134, 1146, 1165, 1166, 1110] [662, 121, 119, 108, 34, 15] {"fi": ["yl\u00e4aste", "koulu"]} Point 24.791647 60.187435 PL 3223, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Pohjois-Tapiolan koulu on yleissivistävä peruskoulu. Kouluyhteisömme muodostaa monipuolisen kokonaisuuden. 2 6       P.O. Box 3223, 02070 ESPOO CITY       6   PB 3223, 02070 ESBO STAD     7 Pohjois-Tapiolan koulu is a general comprehensive school.